::   Domov
  |  Prijava
 To spletišče nastaja v okviru ARP "Sodobni slovenski pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici" ...
Skrči

 


 

 Novice
Slovenski pravopis - 9. december 2014

 

Slovenski pravopis 2001 je od oktobra 2014 dostopen na spletni strani http://www.fran.si.

V mesecu aprilu 2013 je Predsedstvo SAZU izdalo sklep o imenovanju Pravopisne komisije pri SAZU. 

 več o tem ...

 Kaj je pravopis?
Skrči

 

pravopis, -pisa, m. die Rechtschreibung, die Orthographie, Cig., Jan., nk.

(Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, 1894/95)

 

pravopis -a m [...] pravila o pisavi, rabi črk in ločil, pisanju skupaj in narazen, o deljenju: poznati, spremeniti, upoštevati pravopis / po pravopisu bi morala biti tu vejica // veda o tem: ukvarjati se s pravopisom; razvoj pravopisa // knjiga s temi pravili: kupiti pravopis; v pravopisu so zapisani tudi naglasi in navodila za izgovor

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970–1990)

 

pravopis -a m Navadno v posebni knjigi objavljeno besedilo, sestoječe iz pravil in slovarja. Namenjen je široki rabi vseh, ki se izražajo v knjižnem jeziku. V pravilih so podana obvestila o rezultatih pravopisja, v slovarju pa so navedene besede (in besedne zveze), v katerih so se ta pravila uveljavila, pa bi se jezikovni uporabnik zoper njih lahko pregrešil. – Sopom. ortografija.

 

(Jože Toporišič,Enciklopedija slovenskega jezika, 1992)

 

pravopis -a m, pojm. [...] pisati po pravopisu; števn. kupiti pravopis

(Slovenski pravopis, 2001)

 

Pravopís je skupek pravil o pisavi, rabi črk in ločil, pisanju skupaj in narazen, o deljenju besed itd.

(Iz Wikipedije, proste enciklopedije, marec 2010)

 

 Ali ste vedeli?
Prvi slovenski pravopis

je izdal Fran Levec leta 1899.


Med pravopisna vprašanja

uvrščamo rabo velike in male začetnice, pisanje prevzetih besed, rabo ločil, načine pisanja skupaj in narazen ter možnosti za deljenje besed. 


Pisanje prevzetih besed

je eno najbolj neustaljenih pravopisnih vprašanj. 


Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Spletišče je bilo izdelano v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta "Slovenski pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici" (L6- 0166), ki ga sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v obdobju od 1. 2. 2008 do 30. 1. 2011 v obsegu 1,04 FTE.

Vprašanja in pripombe glede vključenih vsebin: HD@zrc-sazu.si

Stran je bila nazadnje spremenjena 9. 12. 2014.